Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Держкомкордону України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

| зміст |
Сторінка 2
 
та  контролювати  допуск  водіїв  до  самостійного керування
транспортними засобами після складання іспитів;
   - вести за встановленою формою книгу обліку  катастроф,
аварій, нещасних випадків і поломок;
   - негайно  доповідати  командиру  частини  та  в  СБДР
Держкомкордону  (СБР  напряму  військ)  про  вчинення  ДТП
військовослужбовцями частини;
   - вживати заходів до  відшкодування матеріальних збитків,
завданих державі внаслідок ДТП;
   - знати будову, технічні можливості, правила експлуатації
транспортних  засобів,  технічних  засобів ВІБДР та доцільно
використовувати їх під час несення служби;
   - здійснювати супровід  колон  автотранспорту  військової
частини;
   - здійснювати взаємодію з органами ДАІ, СБДР МО, військової
прокуратури з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.
              Розділ 5
           Організація роботи СБДР
   5.1. СБДР організує свою роботу в тісній взаємодії  з
органами ДАІ, СБДР, військових формувань, військової прокуратури з
нагляду за дотриманням у військах законодавчих та   нормативних
актів, що визначають порядок і правила експлуатації  транспортних
засобів та забезпечення безпеки руху на транспорті.
   5.2. Взаємодія СБДР з органами ДАІ здійснюється з питань:
    - участі в заходах, які проводяться ДАІ щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху;
   - надання  інформації  про  нормативні  документи  щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху;
   - надання інформації про порушення ПДР, ДТП, вчинені з вини
водіїв транспортних засобів, які належать Прикордонним військам,
та військовослужбовців Прикордонних військ - власників особистого
транспорту;
   - організації спільного несення ДПС;
   - подання   допомоги  в  організації  супроводу  та
ескортування військових колон, а також руху колон транспортних
засобів Прикордонних військ через населені пункти;
   - участь   у   проведенні   профілактичних   заходів
щодо пропаганди безпеки дорожнього руху в військових частинах  з
водіями  та  військовослужбовцями  -  власниками  особистого
транспорту;
   -  подання  допомоги  в організації розшуку та затримання
викрадених транспортних засобів;
   - розгляду матеріалів про порушення ПДР водіями Прикордонних
військ;
   - забезпечення   за   узгодженням  з  органами  ДАІ
оперативно-технічними засобами ведення контролю та  забезпечення
безпеки руху;
   5.3. Взаємодія з СБДР інших структур, які мають військові
формування, здійснюється з питань контролю за виконанням  правил
експлуатації  транспортних  засобів  у  військових  частинах,
додержання водіями ПДР і розгляду матеріалів про порушення.
   5.4. У кожному гарнізоні (частині) для підтримання порядку в
організації  використання  транспортних  засобів, військової
дисципліни серед водіїв, контролю за технічним станом   машин,
дотримання водіями ПДР у зоні відповідальності на контрольних
постах  і  маршрутах  руху  машин  військових   частин
організовується несення ДПС згідно з графіком, який   затверджує
начальник СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ). Несення  ДПС
навколо будинку Держкомкордону інспекторами ВІБДР дозволяється у
формі одягу встановленого зразка, перелік предметів форми одягу
визначається цим Положенням (додаток 8).
   5.5.Місця розташування постів та чергувань на  маршрутах
руху погоджуються з місцевими органами адміністративної влади  та
органами   ДАІ   і   наносяться   на   схему   зони
відповідальності, яку затверджує безпосередній  начальник, якому
підпорядковується СБДР (СБР).
   5.6. Контрольні пости для несення ДПС організовуються у
рухомому варіанті з використанням транспортних засобів або без
них, в останньому разі інспектори ВІБДР здійснюють патрулювання на
зазначених контрольних постах. Черговий інспектор ВІБДР під час
несення ДПС забезпечується документами та приладдям відповідно до
переліку (додаток 9). Напередодні несення ДПС інспектор ВІБДР
проходить  інструктаж  у  начальника  ВІБДР  гарнізону (його
заступника) або командира частини. Перебуваючи на посту, виконує
обов'язки та завдання, одержані під час проведення інструктажу.
   5.7. Правила перевірки автомобільної техніки та  документів
водіїв інспектором ВІБДР.
   Перевірці   підлягають   усі   транспортні   засоби
Прикордонних військ та документи водіїв.
   5.8. Порядок затримання транспортних засобів.
   Затримання транспортних засобів проводиться у таких випадках:
   - вчинення пригоди під час користування транспортним засобом;
   - перебування водія або старшого машини в нетверезому стані;
   - невиконання вимог статті 37 Закону України "Про дорожній
рух" ( 3353-12 ), пп. 31.6 і 31.7 ПДР, якщо недоліки, виявлені під
час перевірки, не можуть бути усунені на місці;
   - самовільного виїзду з парку або використання транспортного
засобу не за призначенням;
   - відсутності у водія  посвідчення  водія,  талона  до
посвідчення водія або технічного талона транспортного засобу   і
шляхових документів;
   - керування транспортним засобом особою, яка не зазначена в
шляховому листі як водій;
   - відсутності у військовому квитку водія відмітки  про
проходження  допідготовки   (перепідготовки)  або керування
транспортним засобом категорії, що  не  відповідає  відмітці
в посвідченні водія.
   Затриманий транспортний засіб залежно від характеру порушень
направляється на гарнізонний майданчик тимчасово затриманих машин
або у  військову частину, якій він належить.
   5.9. У всіх  випадках  затримання  транспортних  засобів
вилучається технічний талон транспортного засобу, якщо його немає
- шляховий лист. Номерні знаки вилучаються у разі невідповідності
вимогам п.31 ПДР. Посвідчення водія  тимчасово  вилучається
у разі вчинення водієм ДТП,  порушення  ПДР  або керування
транспортним засобом у нетверезому стані.
   5.10. Про  затримання  транспортного  засобу,  вилучення
номерних знаків, технічного талона, шляхового листа,  посвідчення
водія або талона до посвідчення водія інспектор ВІБДР складає у
двох примірниках протокол (додаток 10), у якому зазначає дату і
час  прибуття  водія  з посадовою особою, відповідальною за
організацію  експлуатації  транспортних  засобів  у  частині
(підрозділі), на засідання ВКК для розгляду порушення.
   5.11.  Повернення   військовій   частині   затриманих
транспортних засобів, тимчасово вилучених документів, номерних
знаків посадовими особами СБДР і ВІБДР проводиться після усунення
недоліків,  надання  витягу  з наказу командира частини про
накладення  стягнення  на  порушників  правил  експлуатації
транспортних засобів, ПДР і після розгляду порушення на засіданні
ВКК за рішенням начальника СБДР Держкомкордону (СБР напряму
військ) або осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки, або
начальника ВІБДР гарнізону (частини).
   5.12. При прийнятті рішення на засіданні ВКК про тимчасове
позбавлення водія права на керування транспортним засобом на
період проходження строкової служби посвідчення водія зберігається
у ВІБДР гарнізону (частини) до закінчення ним строкової служби;
органи ВІБДР видають водію протокол про тимчасове вилучення
посвідчення водія і талона до посвідчення водія, при пред'явленні
якого по закінченні строкової служби особа знову їх отримує.
Зберігання тимчасово вилучених документів, їх облік та повернення
покладається на начальника ВІБДР гарнізону (частини).
   5.13. Дії посадових осіб СБДР і ВІБДР на місці вчинення ДТП
   Посадові особи СБДР і ВІБДР беруть участь у розгляді або
проводять розгляд ДТП, учинених за участю транспортних засобів
Прикордонних військ.
   Якщо до пригоди, крім транспортного засобу, який належить
Прикордонним військам, причетні транспортні засоби громадян чи
інших відомств, посадові особи СБДР і ВІБДР беруть участь у
розгляді ДТП, який проводять співробітники ДАІ, а в разі загибелі
або поранення людей - працівники слідчих органів. Посадові особи
СБДР і ВІБДР зобов'язані подавати допомогу в оформленні матеріалів
ДТП, при цьому посадова особа СБДР і ВІБДР за результатами
розслідування ДТП складає довідку за встановленою формою (додаток
11) і схему ДТП (додаток 12).
   5.14.  У  разі  прибуття  на  місце  ДТП  до  приїзду
оперативної групи ДАІ МВС України чи слідчих органів   посадові
особи СБДР і ВІБДР зобов'язані:
   - вжити заходів щодо подання допомоги потерпілим або доставки
їх до лікарні, з'ясувати прізвища потерпілих, а якщо вони вже
відправлені, то куди і яким транспортом;
   - забезпечити  охорону  місця  пригоди,  організувати
об'їзд. Якщо рух інших транспортних засобів  став  неможливим,
зафіксувати в присутності двох понятих і учасників ДТП розміщення
транспортних засобів, потерпілих осіб та інших предметів чи
доказів, після чого звільнити проїжджу частину;
   - установити марку і номерні знаки транспортних засобів,
водіїв  та   інших   осіб,   причетних   до   пригоди,
вилучити у військових водіїв посвідчення водія та інші дорожні
документи і забезпечити присутність учасників ДТП на місці його
вчинення;
   - установити свідків пригоди, їх прізвища  та  адреси,
опитати їх про обставини пригоди;
   - якщо водій зник з місця пригоди, з'ясувати вірогідність
напрямку його руху, марку транспортного засобу, його  номерний
знак, колір та особливі прикмети, а також прикмети водія і
передати інформацію в ДАІ МВС України;
   - з прибуттям на місце пригоди співробітників ДАІ МВС України
чи слідчих органів проінформувати про вжиті заходи та проведену
роботу, передати зібрані документи;
   - якщо вчинено пригоду тільки водіями транспортних засобів,
що належать Прикордонним військам, які пошкодили машини, вантажі,
споруди або інше майно, посадова особа СБДР і ВІБДР проводить
розслідування ДТП, складає довідку про ДТП, схему ДТП, бере
пояснення учасників пригоди і свідків, складає акт огляду та
перевірки технічного стану транспортного засобу (додаток 13).
   5.15. Після  проведення  розгляду  ДТП  начальник  СБДР
Держкомкордону (СБР напряму військ), начальник ВІБДР    частини
доповідає про його результати безпосередньому начальнику    та
направляє матеріали розгляду командиру частини для  проведення
службового  розслідування  і   притягнення   винних   до
відповідальності.
   5.16. Органи СБДР і ВІБДР здійснюють облік ДТП у книзі обліку
катастроф, аварій, поломок та нещасних випадків (додаток 14), а
також проводять класифікацію ДТП згідно з розділом 6 цього
Положення. Книга обліку катастроф, аварій, поломок і нещасних
випадків  ведеться у кожному гарнізоні (частині), напрямі і
Держкомкордоні посадовими особами СБДР або ВІБДР.
   5.17. Органи СБДР і ВІБДР гарнізонів і частин щомісяця
проводять звірку за обліком ДТП органів ДАІ МВС України з усіх
пригод, вчинених за участю транспортних засобів Прикордонних
військ та військовослужбовців - власників особистого транспорту
незалежно від вини його учасників та підпорядкування їх військових
частин. У разі виявлення ДТП, не облікованих у СБДР, начальник
СБДР  Держкомкордону (СБР напряму військ) доповідає про них
безпосередньому начальнику для вжиття потрібних заходів щодо
винних осіб, які приховали факт вчинення пригоди. Командири
військових  частин зобов'язані про всі пригоди, пов'язані з
експлуатацією транспортних засобів, інформувати органи СБДР і
ВІБДР.
   5.18. Порядок розгляду матеріалів про порушення ПДР та правил
експлуатації транспортних засобів Прикордонних військ
   Матеріали про порушення водієм ПДР і правил експлуатації
транспортних  засобів   розглядаються   начальником   СБДР
Держкомкордону (СБР напряму військ), у разі їх відсутності - його
заступником  або  начальником  ВІБДР  гарнізону (частини) на
засіданнях ВКК, у зоні відповідальності яких вони вчинені або в
зоні відповідальності яких стоїть на обліку транспортний засіб.
Розгляд матеріалів про порушення може провадитись посадовими
особами СБДР і ВІБДР у військових частинах на загальних зборах
водіїв.
   5.19. За результатами розгляду матеріалів начальник СБДР
Держкомкордону (СБР напряму військ), у разі його відсутності його
заступник приймає одне з таких рішень:
   - направляє  матеріали  в  органи ДАІ за місцем обліку
транспортного засобу, розгляд яких належить  до  компетенції
посадових осіб ДАІ МВС України;
   - подає матеріали до військової прокуратури, якщо в діях
водія містяться ознаки злочину;
   - дає зауваження про недопущення порушень ПДР і правил
експлуатації транспортних засобів;
   - звільняє водія від керування транспортним засобом на термін
від трьох місяців до кінця проходження строкової служби.
   5.20. Матеріали про порушення ПДР та правил експлуатації
транспортних засобів розглядаються у присутності особи,  яка
вчинила це порушення, та посадової особи частини, відповідальної
за експлуатацію автомобільної техніки. Рішення про   притягнення
винного до відповідальності  за  порушення  ПДР  чи  правил
експлуатації  транспортних  засобів  оформляється  письмовою
постановою, яка надсилається командиру частини.
   5.21. Начальник СБДР (його заступник) або начальник ВІБДР
гарнізону має право прийняти рішення про перевірку знання водієм
ПДР, навичок водіння, результати перевірки додаються до матеріалів
справи про порушення. У разі виявлення недостатнього рівня знань
ПДР або навичок водіння особою, яка допустила порушення, начальник
СБДР (його заступник) або начальник ВІБДР гарнізону може прийняти
рішення про надання порушникові додаткового часу для вивчення ПДР,
після повторної перевірки рівня знань ПДР результати додаються до
матеріалів справи про порушення і приймається остаточне рішення.
   5.22. При розгляді матеріалів про порушення та прийнятті
рішення про притягнення особи до відповідальності (за винятком
випадків керування транспортним засобом у  стані  сп'яніння)
враховується особа порушника, ступінь його провини,  характер
порушення, пом'якшувальні чи обтяжливі, а також інші обставини,
які мають значення для об'єктивного вирішення справи. Особа,
притягнута до відповідальності, може ознайомитися з матеріалами
справи, дати пояснення. Якщо при розгляді справи встановлено, що
особа не винна, то в протоколі зазначається підстава такого
рішення.
   5.23.  Рішення  командира  військової  частини  про
притягнення до дисциплінарної відповідальності  винних осіб чи
усунення від керування транспортним засобом згідно з протоколом
про порушення водієм ПДР оголошується наказом по частині. Витяг з
наказу подається посадовою особою військової частини на розгляд
матеріалів про порушення начальнику СБДР (його заступнику)   або
начальнику ВІБДР гарнізону.
   5.24. Тимчасово вилучені шляхові документи (номерні знаки) та
затримані  транспортні  засоби  повертаються  після  розгляду
матеріалів про порушення ПДР чи правил експлуатації  транспортних
засобів, усунення виявлених недоліків та проведення командиром
військової частини відповідних заходів, а за потреби - після
повторного огляду транспортного засобу.
               Розділ 6
      Класифікація дорожньо-транспортних пригод та
      основні заходи щодо запобігання пригодам
           з автомобільною технікою
   6.1. Усі пригоди з транспортними засобами  Прикордонних
військ, пов'язані з їх експлуатацією, поділяються на катастрофи,
аварії, поломки і нещасні випадки.
   Пригоди з технікою, які трапились у місцях дії дорожніх
знаків, є ДТП, які класифікуються на:
   Катастрофи - пригоди з транспортним засобом, що спричинили
загибель людей незалежно від пошкодження транспортного засобу.
   Аварії - пригоди з транспортним засобом, що  спричинили
тілесні ушкодження людей незалежно від пошкодження транспортного
засобу, а також пригоди, при яких транспортний засіб пошкоджено і
підлягає списанню або для його відновлення потрібен капітальний чи
середній ремонт.
   Поломки -  пригоди  з  транспортним  засобом, при  яких
транспортний засіб пошкоджено і для його відновлення потрібен
поточний  ремонт  без зміни або капітального ремонту основних
агрегатів.
   Нещасні випадки  -  пригоди  з транспортним засобом, що
спричинили загибель або тілесні ушкодження людей і сталися не з
вини водія, посадових осіб чи осіб добового наряду військової
частини.
   6.2. Основними заходами  щодо  запобігання  пригодам з
автомобільною технікою є:
   - підтримання  у  військових  частинах  та  підрозділах
статутного порядку, організованості і належної  відповідальності
всього особового складу за закріплену техніку;
   - систематичне вивчення  особовим  складом  автомобільної
техніки, правил її експлуатації і ремонту;
   - постійне вдосконалення навичок водіння машин  водійським
складом;
   - точне дотримання ПДР та правил водіння машин і колон;
   - досконала організація маршів, підготовка й  обладнання
маршрутів, облік особливостей руху вночі;
   - проведення якісного інструктажу водіїв і старших  машин
перед виконанням завдань;
   - належна вимогливість командирів і начальників, постійний
контроль за дотриманням правил експлуатації та ремонту машин і
за роботою водіїв на лінії;
   - суворе дотримання установленого порядку експлуатації машин
і вимог добової служби в парках;
   - обмеження використання машин у святкові та вихідні дні;
   - своєчасне та якісне обслуговування і ремонт машин;
   - систематичне узагальнення і впровадження передового досвіду
експлуатації машин без пригод;
   - прийняття конкретних заходів щодо кожного випадку пригод,
старанний розгляд їх з особовим складом;
   - проведення комплексних перевірок водіїв та відсторонення
від керування транспортними засобами недисциплінованих і  погано
підготовлених,  а  також  тих,  що  за  висновком  медичних
працівників за станом здоров'я не можуть керувати  транспортними
засобами;
   - заохочення  особового  складу за успіхи, досягнуті  в
експлуатації машин без пригод;
   - правильна організація роботи контрольно-технічного пункту
військової частини та комплектування його технічно грамотними і
вимогливими спеціалістами;
   - систематична виховна робота з водіями, спрямована  на
підвищення їх дисципліни  і  свідомості  високої  особистої
відповідальності за доручену їм техніку і безпеку перевезення на
машинах людей, озброєння, вантажів;
   - проведення зборів, технічних конференцій з обговоренням
передових методів використання, технічного обслуговування машин,
безаварійної роботи та інші заходи.
   6.3. Командири і начальники не мають права залишати безкарно
жодної провини, в результаті якої вчинено пригоду з автомобільною
технікою. На основі матеріалів розслідування командир частини в
установленому порядку зобов'язаний вжити заходів до відшкодування
винними особами завданого державі матеріального збитку.
   6.4. Порядок проведення комплексної перевірки водійського
складу в частинах
   Комплексна перевірка  водійського  складу  в  частинах
проводиться двічі на рік, як правило, в період переходу на сезонну
експлуатацію транспортних засобів. Для проведення комплексної
перевірки водіїв наказами командирів частин створюються комісії із
спеціалістів  автомобільної  служби,  медичних  працівників,
посадових осіб інших відділів та служб, головою таких комісій
призначаються заступники командирів частин з озброєння і техніки.
Посадові  особи  ВІБДР гарнізонів і частин беруть участь у
проведенні комплексної перевірки з таких питань:
   - приймання іспитів від водіїв з правил дорожнього руху,
експлуатації транспортних засобів, правил водіння та практичного
водіння машин. Посадові особи ВІБДР гарнізонів і частин мають
право  робити  висновки  на підставі результатів іспитів та
результатів медичного огляду водіїв про їх професійну придатність
та  допуск  для подальшого керування транспортними засобами.
Висновки посадових осіб ВІБДР щодо професійної придатності водіїв
є пріоритетними. Посадові особи СБДР, відділів бронетанкової та
автомобільної техніки, інших відділів і служб Держкомкордону
(напряму військ) мають право брати участь у проведенні комплексної
перевірки та контролювати хід її проведення. Комісії, створені для
проведення комплексної перевірки водійського складу, проводять
перевірку з таких питань:
   - приймання іспитів зі знань водіїв технічної характеристики,
правил  технічного  обслуговування  та  ремонту  закріпленого
автомобіля;
   - приймання іспитів з правил  експлуатації  та  будови
транспортних засобів, а також правил техніки безпеки при  їх
використанні;
   - проведення медичного огляду водіїв;
   - приймання заліків зі знань обов'язків водія.
   По  закінченні   проведення   комплексної   перевірки
складають відомості за встановленою формою (додаток 15).
               Розділ 7
     Організація матеріально-технічного забезпечення
     СБДР  і  ВІБДР,  обладнання  приміщень та
            фінансування служби
   7.1.  Матеріально-технічне  забезпечення  СБДР  і  ВІБДР
здійснюється з розрахунком забезпечення повного і своєчасного
виконання покладених на них завдань відповідними структурними
підрозділами  Держкомкордону,  напряму  військ  або  частин,
організаційно-штатною структурою, де передбачено підрозділи СБДР і
ВІБДР. Наказами Голови Держкомкордону - командуючого Прикордонними
військами  України  (його  заступників, командуючих військами
напрямів)  підрозділи ВІБДР  прикріплюються  на  всі  види
матеріально-технічного та фінансового забезпечення до військових
частин за місцем їх дислокації.
   7.2.  Забезпечення  СБДР  і ВІБДР матеріально-технічними
засобами і майном здійснюється згідно з переліками, зазначеними в
додатках до цього Положення, у тому числі:
   - перелік устаткування і майна фотолабораторії ВІБДР (додаток
16);
   - перелік засобів зв'язку, якими забезпечуються підрозділи
ВІБДР (додаток 17);
   - перелік технічних засобів для обладнання спеціальних машин
ВІБДР (додаток 18);
   - перелік та  норми  забезпечення  спеціальними технічними
засобами  СБДР і ВІБДР, потрібними для службової діяльності
(додаток 19);
   - перелік озброєння і майна для забезпечення посадових осіб і
підрозділів  СБДР  і ВІБДР по службі ракетно-артилерійського
озброєння (додаток 20). Штатна зброя видається за розпорядженнями
командира частини на період виконання завдань. Після виконання
завдань посадова особа СБДР або ВІБДР зобов'язана терміново здати
зброю черговій службі на тимчасове зберігання;
   - перелік  майна  та  інвентарних  предметів,  якими
забезпечуються підрозділи ВІБДР по речовій службі (додаток 21).
   7.3. Для виконання завдань ВІБДР забезпечуються рухомою
автомобільною лабораторією (додаток 22). Автомобільною технікою
підрозділи   СБДР  і  ВІБДР  забезпечуються  згідно  з
організаційно-штатною  структурою  відділом  автомобільної  і
бронетанкової техніки Держкомкордону.
   Автомобілі, що надходять на укомплектування підрозділів СБДР
і ВІБДР, за своїми технічними характеристиками та можливостями
повинні забезпечувати виконання завдань, які покладаються на СБДР
і ВІБДР.
   7.4. Для розміщення роботи СБДР і ВІБДР відповідними службами
Держкомкордону, напрямів військ і частин виділяються приміщення з
огляду на кількість особового складу цих служб та підрозділів і
передбачених норм, у яких обладнуються кімнати для начальника
СБДР,  його  заступника,  начальника ВІБДР гарнізону і його
заступника (помічника), начальника ВІБДР частини, інспекторів
ВІБДР і діловодства, для чергування у гарнізонах, класи для
підготовки та інструктажу інспекторів ВІБДР, перевірки знання
водіями ПДР, для фотолабораторії. У кожному гарнізоні або частині,
де розташовані або прикріплені на види забезпечення підрозділи
СБДР і ВІБДР, відповідні командири і начальники зобов'язані
виділяти в парках і гаражах закриті стоянки для кожного автомобіля
ВІБДР.  Місця  стоянки  повинні  забезпечувати  схоронність
спеціального обладнання машин ВІБДР і бути відокремленими від
місць стоянки інших автомобілів.
   7.5. СБДР і ВІБДР забезпечуються спеціальними видами зв'язку,
в тому числі й по каналах міжміського зв'язку, потрібними для
оперативної взаємодії, а також засобами радіозв'язку в межах, що
забезпечують  зв'язок  з  інспекторами  ВІБДР  на  маршрутах
патрулювання, а також між екіпажами під час супроводу військових
колон і делегацій, які виконують роботу з прикордонних питань.
   7.6. Усі машини ВІБДР, в тому числі рухома лабораторія ВІБДР,
обладнання і майно мають бути зареєстровані й обліковуватися за
належністю. Облік ведеться у відповідних службах, які забезпечують
технічними засобами, обладнанням та майном, а також у підрозділах
ВІБДР. Штатні автомобілі СБДР і ВІБДР повинні мати розпізнавальні
знаки і написи встановленого зразка (додаток 23) (в БД відсутній)
й обладнуватися спеціальними світловими і звуковими сигналами та
засобами   радіозв'язку.   Обладнання   будь-якої  техніки
розпізнавальними знаками і написами, передбаченими для машин СБДР
і ВІБДР, забороняється.
   7.7. З метою повного та своєчасного виконання  завдань,
покладених на СБДР і ВІБДР, річна норма експлуатації машин СБДР і
ВІБДР становить:
   - для однієї машини в кожному гарнізоні з усієї кількості
машин - 48 тис.км;
   - для інших машин - 28 тис.км.
   7.8. Спеціальні  технічні  засоби  і  приладдя, а також
передбачені бланки документів для службової діяльності СБДР і
ВІБДР  виготовляються  або  придбаваються за рахунок коштів,
виділених для цих цілей.
 
                            Додаток 1
                           до пункту 1.8
         Зони відповідальності СБДР і ВІБДР
        Держкомітету, напрямів військ, частин
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N  | Найменування|  Місце дислокації | Зона відповідальності    |
|п/п | з'єднань і |          |               |
|  | частин   |          |               |
|————+—————————————+————————————————————+—————————————————————————————|
| 1 |   2    |    3      |      4        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          СБДР Держкомітету                |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 2451    | м.Київ       | Київська область      |
|2  | 9960    | м.Хмельницький   | Хмельницька область     |
|3  | 1478    | м.Кременчук    | Полтавська область     |
|4  | 1482    | м.Вакуленчук    | Житомирська область     |
|5  | 1471    | м.Узин       | Київська область      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          ВІБДР Київського гарнізону            |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 2428    | м.Київ      | Київська область      |
|2  | ОКПП "Київ" | м.Бориспіль    | Київська область      |
|3  | 9936    | м.Київ      | Київська область      |
|4  | 1465    | м.Київ      | Київська область      |
|5  | 1475    | м.Київ      | Київська область      |
|6  | 1483    | м.Київ      | Київська область      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        СБДР Північно-західного напряму           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 1468    | м.Львів      | Львівська область     |
|2  | 9932    | м.Івано-Франківськ| Івано-Франківська область |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          ВІБДР Львівського гарнізону           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 2144    | м.Львів      | Львівська область     |
|2  | ОКПП    | м.Мостиська    | Львівська область     |
|  |"Прикарпаття"|          |               |
|3  | 2418    | м.Великі Мости  | Львівська область     |
|4  | 9507    | м.Львів      | Львівська область     |
|5  | 2429    | м.Львів      | Львівська область     |
|6  | 2522    | м.Львів      | Львівська область     |
|7  | 2144-А   | м.Дрогобич    | Львівська область     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          ВІБДР Луцького гарнізону             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 9971    | м.Луцьк      | Рівненська область     |
|  |       |          | Житомирська область    |
|  |       |          | Волинська область     |
| 2 | 1466    | м.Луцьк      | Волинська область     |
| 3 | 9971 ШК  | м.Луцьк      | Волинська область     |
| 4 | КЕЧ-1   | м.Луцьк      | Волинська область     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|         ВІБДР Мукачівського гарнізону           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 2142    | м.Мукачеве    | Закарпатська область    |
|2  | ОКПП    | м.Чоп       | Закарпатська область    |
|  | "Закарпаття"|          |               |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|         ВІБДР Чернівецького гарнізону           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 2195    | м.Чернівці    | Чернівецька область    |
|2  | ОКПП    | м.Порубне     | Чернівецька область    |
|  | "Буковина" |          |               |
|3  | 2575    | м.Чернівці    | Чернівецька область    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          СБДР Південного напряму             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 | 1469    | м.Одеса      | Одеська область      |
| 2 | 9930    | м.Оршанець    | Черкаська область     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          ВІБДР Одеського гарнізону            |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 2138    | м.Одеса      | Одеська область      |
|2  | ОПК    | м.Одеса      | Одеська область      |
|  | "Чорномор'я"|          |               |
|3  | 9997    | м.Одеса      | Одеська область      |
|4  | 9784    | м.Одеса      | Одеська область      |
|5  | 1477    | м.Одеса      | Одеська область      |
|6  | 2424    | м.Одеса      | Одеська область      |
|7  | б/в    | м.Одеса      | Одеська область      |
|  | "Аркадія" |          |               |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        Відділення ВІБДР Одеського гарнізону         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 2193    | м.М.-Подільський | Вінницька область     |
|2  | 2196    | м.Котовськ    | Одеська область      |
|3  | 9935    | м.Котовськ    | Одеська область      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          ВІБДР Ізмаїльського гарнізону          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 1474    | м.Ізмаїл     | Одеська область      |
|2  | 2197    | м.Березине    | Одеська область      |
|3  | 9799    | м.Ізмаїл     | Одеська область      |
|4  | 1481    | м.Ізмаїл     | Одеська область      |
|5  | КЕЧ    | м.Ізмаїл     | Одеська область      |
|6  | ВЛ     | м.Ізмаїл     | Одеська область      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|           ВІБДР Кримського гарнізону           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | ОВВ    | м.Сімферополь   | Автономна Республіка    |
|  |       |          | Крим            |
|2  | 2161    | м.Сімферополь   | Автономна Республіка    |
|  |       |          | Крим            |
|3  | 2382    | м.Балаклава    | Автономна Республіка    |
|  |       |          | Крим            |
|4  | 1472    | м.Керч      | Автономна Республіка    |
|  |       |          | Крим            |
|5  | 1476    | м.Форос      | Автономна Республіка    |
|  |       |          | Крим            |
|6  | 1473    | м.Ялта      | Автономна Республіка    |
|  |       |          | Крим            |
|7  | б/в     | м.Ялта      | Автономна Республіка    |
|  | "Прикордон- |          | Крим            |
|  | ник"    |          |               |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          СБДР Південно-східного напряму          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 1470    |  м.Харків     | Харківська область     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          ВІБДР Харківського гарнізону           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1  | 9937    |  м.Маріуполь   | Донецька область      |
|2  | 9938    |  м.Луганськ    | Луганська область     |
|3  | 9951    |  м.Харків     | Харківська область     |
|4  | 9953    |  м.Суми      | Сумська область      |
|5  | 2253    |  м.Чернігів    | Чернігівська область    |
|6  | 1467    |  м.Харків     | Харківська область     |
|7  | 1479    |  м.Чугуїв     | Харківська область     |
|8  | 1480    |  м.Чугуїв     | Харківська область     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
                           Додаток 2
                          до пункту 1.10
                           Лицьовий бік
 
  Формат 70х100
           Держкомкордон України
         Служба безпеки дорожнього руху
                   Внутрішній бік
   Лівий                Правий
   Посвідчення ________   Вимоги посадової особи  СБДР  є
   Пред'явник його__________ обов'язковими   для    водіїв
   _________________________ транспортних засобів Прикордонних
   _________________________ військ України
   є _______________________ Їй надається право:
   служби безпеки дорожнього
                1. Безперешкодно, в будь-який час
   руху ____________________ перевірити шляхові    документи
і позаштатний співробітник ДАІ водіїв, технічний  стан машин та
МВС України          організацію внутрішньої служби  в
                парках військових частин;
Дійсне на період служби у ПВ 2. Затримувати машини і вилучати
України            шляхові документи  в разі грубих
                порушень ПДР    та    порядку
Дата видачі __________________ використання машин.
 
 М.П.             Заступник       командуючого
                Прикордонними військами України
                ___________________________________
                Начальник СБДР ПВ України
                ___________________________________
                М.П.
 
Примітка. Посвідчення мають форму книжечки з цупкою обкладинкою,
     обклеєною ледерином. Колір ледерину зелений.
                           Додаток 3
                          до пункту 1.10
                           Лицьовий бік
 
  Формат 70х100
           Держкомкордон України
      Військова інспекція безпеки дорожнього руху
                   Внутрішній бік
   Лівий                Правий
  Посвідчення N _______   Вимоги посадової  особи  ВІБДР є
  Пред'явник його__________ обов'язковими   для    водіїв
  _________________________ транспортних засобів Прикордонних
  _________________________ військ України
  є _______________________ Їй надається право:
  військової інспекції
  безпеки дорожнього
  руху Прикордонних     1. Безперешкодно, в будь-який час
  військ України по_______  перевіряти шляхові    документи
  ________________________  водіїв, технічний  стан машин та
  і позаштатний співробітник організацію внутрішньої служби  в
  ДАІ МВС України      парках військових частин;
                2. Затримувати машини і вилучати
Дійсне на період служби в   шляхові документи  в разі грубих
Прикордонних військах України порушень  ПДР   та    порядку
                використання машин.
 Дата видачі _____________
                Начальник ВІБДР Прикордонних військ
 М.П.             України ___________________________
                М.П.
 
Примітка. Посвідчення мають форму книжечки з цупкою обкладинкою,
     обклеєною ледерином. Колір ледерину зелений.
 
                          Додаток 4
                          до пункту 1.10
 
 
            Номерний нагрудний знак
       для посадових осіб СБДР і ВІБДР Прикордонних
              військ України
 
                          Лицьовий бік
 
     (Зображення має графічний характер. Не наводиться.)
 
 
Примітка. Номерний нагрудний знак посадових осіб СБДР і ВІБДР має
     форму  щита  розміром 63 х 100 та виготовляється з
     листового алюмінію завтовшки 3 мм. Нагрудний знак має
     зелене тло, відтиснений герб України на блакитному фоні
     зверху щита і слова ПРИКОРДОННІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ, ВІБДР.
     Номер знака зазначається в нижній частині щита  в
     середині кола. Коло червоного кольору.
 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ